top of page
Kompas směřující na sever

Pro všechny, kteří hledají svůj směr

Proč se sejít?

Protože už víte, kam Vás dovedly cesty vašeho života, a vnímáte nutkání vydat se cestou novou, možná ještě neobjevenou.

Dost možná cítíte potřebu si na část této cesty vzít průvodce, který Vám pomůže určit směr, uvědomit si kam kráčíte a proč.

Pomohu Vám nakreslit mapu na část života, kterou zrovna procházíte, a připravit Vás na cestu. Ta nemusí být sama o sobě jednoduchá, nicméně povede přesně tam, kam potřebujete.

 

Možnosti spolupráce.

IMG_0625p_edited.jpg

O mně

Po několika letech strávených ve výcviku Mužsk síla v roli účastníka i asistenta jsem měl potřebu v Plzni vytvořit komunitu chlapů, kteří se pravidelně setkávají a pracují na sobě.  Tak v roce 2020 vznikly Mužské kruhy v Plzni.

Po mnohých dotazech a osobních konzultacích s muži z kruhu vznikla potřeba absolvovat výcvik koučinku, protože dovést kohokoliv ke své pravdě a svému řešení je pro mě hodnotnější, než předávat své vlastní pravdy.

Touha hlubšího poznání sebe sama mě dovedla ke čtyřletému výcviku Průvodce Vision Questem, který se v roce 2022 přehoupl do své druhé poloviny. Předává znalosti moudrých tradic k dosažení zásadních (a chtěných) změn v životě. 

Ve své práci tak kombinuji zkušenost vlastních příběhů, koučinku založeným na neurovědách spolu s učením moudrých kultur.

Kde se protnou naše cesty?

Skrze koučink postavený na neurovědách, moudrost kruhu, nebo v tichu přírody. 

Koučink

Jasná struktura, principy koučinku obohacené o aktuální poznatky neurovědy a jasně měřitelné cíle. Možno sejít se jednou či v sérii sezení dle řešené "problematiky".

Mužské kruhy

ohniště

Otevřená setkání mužů na různá témata v měsíčním cyklu. Často v přírodě, u ohně. Pro dočerpání mužské síly, odložení strastí, pro prosté bytí ve společnosti chlapů.

Vision Quest

Les

Pro objevení vlastní vize, podstaty sebe, podstaty svých aktuálních témat, transformaci. Cesta v pravdivosti k vlastní pravdě. Za pomoci přírody a moudrosti předků.

Možnost soplupráce
bottom of page